شهید محمد پرورده شاغل در اورژانس تهران در سال 1357 در  بحبوهه پیروزی انقلاب اسلامی بضرب گلوله مزدوران شاه به شهادت رسید.


ادامه مطلب ...