فوریتهای پزشکی سنندج کار خود را در تاریخ 1/10/1357 با 27 نفر تکنسین فوریتهای پزشکی شروع نمود.اولین رئیس مرکز فوریتهای پزشکی کردستان آقای دکتر عزیز صلاحی بود و این مجموعه فعالیت خود را با آمبولانس های شورلت آغاز کرد.