حضور تکنسین های اورژانس در کنار امام به روایت کتاب طبیب دلها نوشته دکتر سید حسن عارفی


کتاب «طبیب دل‌ها» روایتی از مراحل درمان و سیر معالجات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است؛ روایتی به قلم دکتر سید حسن عارفی، استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران و سرپرست تیم پزشکی امام خمینی. او در این کتاب با ارائه برگه‌های آزمایش ادواری و اسناد و مدارک پزشکی، روند درمان رهبر انقلاب را با جزئیات شرح می‌دهد. به گفتۀ او در شش سال اول حضور در کنار امام، چند تن از تکنسین‌های اورژانس تهران شامل آقایان چاپی، عزتی، شمشادمهر و تقوی نیز با پزشکان همکاری می‌کردند، به این شکل که «در طول ۲۴ ساعت، یک نفر پزشک به اتفاق یک تکنسین اورژانس تهران در نزدیکترین فاصله محل اقامت امام عزیز کشیک می‌دادند و در موارد ضرورت در اسرع وقت در خدمتشان حضور می‌یافتند.»